Servicii

Oferim servicii pentru asociatii de proprietari sau asociatii de locatari / chiriasi, ansambluri rezidentiale in zona Bucuresti sau Ilfov.

Contabilitate asociaţii de proprietari

Administrare tehnică

Casierie

Depunere declaraţii fiscale ANAF

Cenzorat

Audit contabil şi consultanţă pentru asociaţii de proprietari

Calcul penalităţi dosare pentru executarea silită

Servicii de curățenie

Servicii de reparații, instalații electrice sau sanitare etc

Mai jos va prezentam autorizatiile si atestatele noastre: